top of page
Kawaikini Hāʻulelau

Kawaikini NCPCS

Līhuʻe, Kauaʻi me nā huakaʻi

K-2, 3-5, 6-8

Fall 2022

click on the image to enlarge

Testimonials:

Ua hoihoi au i ka lawaiʻa, ua hopu he stick fish. Ua aʻo au i ka hana ʻana i ka mākoi ʻohe, ka hana ʻana i ka ʻupena. Ua leʻaleʻa ka hōʻaumoe. Makemake au e hele hou, a makemake e hana i ʻupena me ka camping ma ke kai.

PROGRAM OUTCOMES:

I ka pau ʻana o ka papahana Hāʻulelau, ua paʻa i nā haumāna he ʻike no ka hānai ʻana iā ia iho - ka hiki ke kanu meakanu a lawaiʻa,- ka pōʻaiapuni ola o ka ʻAnae, he ʻike kilo a he ʻike kālailai a ʻimi i ka hoʻoponopono pilikia.


Ua aʻo nā haumāna i ka pāʻani me ka ʻōlelo Hawaiʻi ma o ke aʻo ʻana no nā nane i pili i nā iʻa o ke kai.


Ua ʻimi i nā meakanu ʻōiwi ma ko kākou Honua kula no ke kūkulu ʻana i nā mākoi ʻohe. Ua aʻo i ke kapu o ka ʻai me ka iʻa ma ke ao kahiko a me ke ao nei. Ma laila kahi o ka hoʻoulu ʻana i ka mahalo no ke kuanaʻike Hawaiʻi ma o ke kālai lawaiʻa a i ka pilina aloha ma waena o ke kanaka a me ka Honua.

bottom of page