top of page
Kauaʻi Hemolele I Ka Mālie 2022

Kawaikini NCPCS

Līhuʻe, Kauaʻi

Grade 8

Summer 2022

click on the image to enlarge

Testimonials:

PROGRAM OUTCOMES:

ʻO ka pahuhopu nui ʻo kēia papahana kauwela, ʻo Kauaʻi Hemolele i ka Mālie, ka hoʻomāhuahua ʻana aʻe i ka mauli Hawaiʻi/ ʻŌiwi o kēlā me kēia haumāna ma o ke komo piha ʻana i nā kuʻuna Hawaiʻi.

 

Ua kālele ʻia he ʻōlelo noʻeau ʻo "ʻAʻohe uʻi hele wale o Kohala." Ua paʻa ia haʻawina i nā haumāna ma ka hōʻoia mau ʻana i ka mākaukau o nā lako e pono ai ka lā a me ka hoʻomākaukau ʻana i makana ʻuʻuku no nā wahi a me nā kānaka i kōkua mai. Ua piha nā naʻau o nā haumāna i ka hauʻoli i ka pīhoihoi o nā kānaka kōkua iā mākou i ka loaʻa ʻana aku i kahi ʻeke ʻuʻuku o ka ʻinamona a lākou i hoʻomākaukau ai.

 

E like hoʻi me nā kūpuna o ka wā kahiko, ʻo ke aʻo ʻōlelowaha me ka hoʻopaʻanaʻau ma ka hoʻolohe wale aku nō o ka pepeiao ka mea e ola ai ka ʻike. ʻO ia nō ka hana a ia mau haumāna. Ua loiloi ʻia ka paʻa o ka ʻike i ka hiki ke haʻi hou mai i nā hana a moʻolelo paha.

 

bottom of page