top of page

Papahana Aloha ʻĀina Hawaiʻi

Ola i ka ʻĀina - Mōhala Nā Pua

Kāneʻohe, Oʻahu

Spring 2023

Grades:

6-8, 9-12, Post-high / College, Mākua & Kūpuna

Program Information:

Ola i ka ʻĀina - Mohala Nā Pua is a leadership development program grounded in ʻike kupuna and ʻōlelo Hawaiʻi preparing individuals, primarily youth, to be aloha ʻāina leaders. Ola i ka ʻĀina - Mohala Nā Pua focuses on preparing the foundation, the soil and nutrients that will nurture, feed, and support the growth of our pua. 


Participants will engage in Hawaiian cultural practices through huakaʻi to wahi kupuna. Practices may include pule, mele, oli, hula, haʻiʻōlelo, researching moʻokūʻauhau, wahi kupuna, and moʻolelo, mahi o ka ʻāina and mahi o ke kai, nā pāʻani Hawaiʻi, and hana noʻeau. 


These practices will foster the development of essential Hawaiian leader values and skills of ʻimi, hoʻonaʻauao, kilo, hana, mālama, laulima, haʻaheo, haʻahaʻa, aloha, and kuleana. 


Ola i ka ʻĀina - Mohala Nā Pua will be conducted in both Hawaiian and English, as appropriate depending on the participantsʻ level of Hawaiian language proficiency.


In-person and online options will be available as appropriate, to adhere to health and safety protocols and regulations due to COVID.

Program Start:

Program End:

Registration Begins:

Contact for more information:
bottom of page